doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. - MVŠO

doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Odborný garant, akademický pracovník – docent | Ústav ekonomie

Luboš Štancl je dlouholetým vysokoškolským pedagogem. V pedagogické činnosti a vědecké práci se dlouhodobě zabývá především obecnou ekonomickou teorií a její aplikací ve veřejném sektoru, dějinami ekonomického myšlení a problémy hodnocení efektivnosti ve veřejném sektoru. Velkou část svého vědeckého zájmu věnoval řešení otázek ekonomiky obrany, zbrojní výroby a vývoje vojenskoprůmyslového komplexu. Výsledky vědecké práce v oblasti tendencí vývoje zbrojní výroby a analýzy role vojenskoprůmyslového komplexu Ruska v politice Ruské federace shrnul v knize Vojenskoprůmyslový komplex Ruska na počátku 21. století (podstata, geneze, perspektivy), (Brno 2010). V publikaci Základy vojensko-ekonomické analýzy (Brno 2012) předložil k odborné diskusi pojetí teorie a metodologie vojensko-ekonomické analýzy, její předmět, úkoly a metodické zásady a metody. V posledním období se ve vědecké práci zaměřil na výzkum aktuálních problémů bezpečnosti a obrany, především ekonomiky kybernetické bezpečnosti. Je členem oborové rady doktorského studia Ekonomika a management a oborové komise Ekonomika obrany University obrany v Brně.

Kontakt

telefon: 587 332 328

e-mail: lubos.stancl@mvso.cz

kancelář: B3.432

Konzultační hodiny

Úterý: 14:00 – 15:30

Středa: 13:00 – 14:00

Čtvrtek: 8:00 – 9:00

Jiný termín po předchozí e-mailové domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

Publikace

ŠTANCL, Luboš a Eva JÍLKOVÁ. Factors of Strengthening the Economic Security of the State. In: Vystoupení na 17. Mezinárodní vědecké konferenci Mezinárodne vzťahy 2016: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Smolenice, 2016. (v tisku) (50%)

JÍLKOVÁ, Eva a Luboš ŠTANCL. The New Demand of the Economic Policy in the Field of Economic Security. Zeszyty Naukowe. 2016, Nr 111, s. 31-40. PL ISSN 2082-5501. (50%)

ŠTANCL, Luboš a Ondřej TRUBECKÝ. Difficulties of Managing Economic Efficiency and Implementation of Military-economic Analysis in the Management Process of the Ministry of Defence of the Czech Republic. In: ICEIBM 2013: International Conference on Economics, Industrial and Business Management, Istanbul 2013. Istanbul: ICEIBM, 2013. ISSN 2010-376X. (50%)

ŠTANCL, Luboš, Eva JÍLKOVÁ a Lenka BRIZGALOVÁ. Historie ekonomické analýzy (do nástupu keynesiánství). Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., 2017. 191 s. ISBN 978-80-7455-062-1. (33%)

ŠTANCL, Luboš a Eva JÍLKOVÁ. Historie ekonomické analýzy (J. M. Keynes a keynesovská tradice). Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., 2017. 129 s. ISBN 978-80-7455-064-5. (50%)

ŠTANCL, Luboš a Lenka BRIZGALOVÁ. Vojenské výdaje a jejich vliv na ekonomický rozvoj země (vybrané problémy). In: Znalosti pro tržní praxi 2015 s podtitulem Ženy – podnikatelky v současnosti a minulosti. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra aplikované ekonomie, 2015, s. 942-951. ISBN 978-80-87533-12-3. (50%)

HYNKOVÁ, Vendula a Luboš ŠTANCL. Ekonomické souvislosti postavení profesionální armády jako subjektu trhu práce (mikroekonomické aspekty). In: Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy – podnikatelky v minulosti a současnosti: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2015, s. 234-245. ISBN 978-80-87533-12-3. (50%)

ŠTANCL, Luboš a Břetislav ŠTĚPÁNEK. The Harmonisation of Economic and Defence Policy as a Prerequisite for Increasing the Effectiveness of the Foreign Missions of the Army of the Czech Republic. In: Complexity of Contemporary International Security. Sibiu: „Nicolae Balcescu“ Land Forces Academy, 2014, s. 95-101. ISBN 978-973-153-176-2. (50%)

ŠTANCL, Luboš a Vendula HYNKOVÁ. Origin and Development of the Thoughts on Military Keynesianism during 1936–2012. Academic and Applied Research in Military and Public Management Science. 2014, 13(1), 131-139. ISSN 1588-8789. (50%)

ŠTANCL, L. a E. JÍLKOVÁ. Historie ekonomické analýzy (J. M. Keynes a keynesovská tradice). Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., 2017. 129 s. ISBN 978-80-745-5064-5. (50%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU