doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. - MVŠO

doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.

Rektorka, akademický pracovník – docent | Ústav ekonomie

Jarmila Zimmermannová působí na Moravské vysoké škole Olomouc jako rektorka a odborná asistentka Ústavu ekonomie. V letech 2003 – 2009 působila na různých pozicích na Ministerstvu životního prostředí ČR, naposledy jako zástupce ředitele Odboru udržitelné energetiky a dopravy a vedoucí Oddělení ekologické daňové reformy a dopravy. Zastupovala Ministerstvo životního prostředí ČR v pracovní skupině OECD – Joint Meetings of Tax and Environment Experts. V rámci své odborné činnosti se zaměřuje zejména na problematiku finančních a ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí, z toho převážně na ex-ante a ex-post analýzy ekonomických nástrojů v oblasti ochrany ovzduší a klimatu, jako jsou ekologické daně a obchodovatelné emisní povolenky. Je autorkou řady vědeckých a odborných článků a monografie „Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů“. V rámci ERASMU přednášela na zahraničních univerzitách v Maďarsku (Budapest Business School) a Německu (Hochshule Nordhausen, Duale Hochshule Villingen Schwenningen).

Kontakt

Telefon: 587 332 318

E-mail: jarmila.zimmermannova@mvso.cz

Kancelář: B2.437

Konzultační hodiny

Středa: 9:30 – 11:00

Další termíny individuálně po předchozí E-mailové domluvě .

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 – 2018 OP PIK: Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu, (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004892), výzkumný pracovník

2016 – 2018 ERASMUS+, Spatial Exploration of Economic Data: Methods of Interdisciplinary Analytics (2016-1- CZ01-KA203-024040, hlavní řešitel Mgr. Vít Pászto, Ph.D.), člen řešitelského týmu za MVŠO

2015 – 2017 TAČR, Systém pro aktivní řízení decentralizovaných energetických jednotek na lokální úrovni, (TH01020426, hlavní řešitel RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA), spoluřešitel MVŠO

2012 – 2014 GAČR, Vývoj nekonvenčních metod manažerského rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky a veřejné ekonomie (GAČR P403/12/1811, hlavní řešitel prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný), člen řešitelského týmu.

Publikace

ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila a Jan ŠIROKÝ. Economic Impacts of Cigarette Taxation Development in the Czech Republic and the Slovak Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2016, 64(6), 2191–2220. DOI: 10.11118/actaun201664062191. (50%)

ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila, Jolana SKALIČKOVÁ a Jan ŠIROKÝ. What Can Tax Revenues Tell us about the Economic Activity of Regions? Economics and Sociology. 2016, 9(1), 114-128. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/8. ISSN 2071-789X. (33%)

ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila a Michal MENŠÍK. Ex post analýza zavedení zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny. Politická ekonomie. 2013, 61(1), 46-66. DOI: 10.18267/j.polek.883. ISSN 0032-3233. Dostupné také z: http://www.vse.cz/polek/883 (50%)

ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila. Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 236 s. ISBN 978-80-7552-062-3. (100%) ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila, Petr ČERMÁK a Petr NOVÁK. Ex-post Analysis of the EU Emission Trading in Year 2013 in the Czech Republic. Economics and Sociology. 2015, 8(2), 172-189. DOI: 10.14254/2071- 789X.2015/8-2/13. ISSN 2071-789X. (33%)

ZIMMERMANNOVA, J. 2012. Ex-post Analysis of Impacts of the Car Registration Fee in the Czech Republic. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2012, 46(9), 1458-1464. DOI: 10.1016/j.tra.2012.07.001. ISSN 0965-8564. Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0965856412001127. (100%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU