doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. - MVŠO

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Odborný garant, akademický pracovník – docent | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Petr Čermák se narodil 26.11.1970 v Opavě. Vystudoval gymnázium v Opavě. Inženýrské studium absolvoval v oboru Lékařská elektronika na Katedře měřicí a řídicí techniky fakulty elektrotechniky a informatiky na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě v roce 1997. Doktorské studium ukončil v oboru Technická kybernetika v roce 2001. V roce 2003 nastoupil jako odborný asistent na Ústav informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Další činnostmi bylo vedení oddělení informačních a znalostních systémů a vedení laboratoře robotiky. V roce 2006 byl habilitován na docenta v oboru Technická kybernetika. Výzkumná činnost na projektech vedla ke spolupráci s Moravskou vysokou školou Olomouc. Ta započala výrazněji v roce 2016, kde nastoupil na pozici docent – garant. Výzkumné zaměření je vedeno do oblastí odelování složitých systémů, softcomputingu, zpracování obrazů v medicíně a do robotiky. Publikační činnost čítá přes 50 publikací a 20 projektů výzkumného nebo aplikačního charakteru. Vedení laboratoře robotiky umožňuje edukační a osvětovou činnost v oblasti robotiky a autonomních systémů jak na VŠ, tak i na středoškolské úrovni. Dalšími činnostmi byla realizační činnost systému pro teleradiologickou konzultaci na bázi DICOM a dalších aplikačních projektů.

Kontakt

telefon:

e-mail: petr.cermak@mvso.cz

kancelář: B3.440

Konzultační hodiny

Prezenční:

Úterý: 12:15 – 13:00, 15:00 – 15:45

Kombinované:

15.9., 21.9., 22.9., 12.10., v 10:30 – 11:30

21.9., 12.10., ve 14:45 – 15:30

 

 

 

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 – 2018 OP PIK: Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004892), výzkumný pracovník. 2012 – 2015 Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí (CZ.1.07/2.2.00/28.0014), hlavní řešitel projektu

2011 – 2015 Centrum excelence IT4Innovations (CZ.1.05/1.1.00/02.0070), senior researcher

2012 – 2014 GAČR, Vývoj nekonvenčních metod manažerského rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky a veřejné ekonomie (GAČR P403/12/1811), spoluřešitel

Publikace

CERMAK, P. a M. POKORNY. The Fuzzy-neuro Development System FUZNET. In: 2013 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR). Miedzyzdroje (Poland), 2013, art. no. 6669884, s. 75-80. ISBN 978-14-673-5506-3. (60%)

CERMAK, P. a J. MARTINU. Component Based Design of Mini UAV Systems. In: International Conference on Military technologies 2013, ICMT 2015. University of Defence, Brno, 2015, s. 659-663. ISBN: 978-80-723-1918-3. (60%)

BLAHUTA, J., P. CERMAK, J. MARTINU. An Algorithm to Echogenicity Level Identification on Medical B-Images and Its Applicability On FPGA Platform. In: Proc. of 7nd International Conference of Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS 2015). Cairo (Egypt): 2015, s. 281-287. ISBN 977-237-172-3, ISSN 1687-1103. (30%)

BLAHUTA, J., T. SOUKUP A P. CERMAK. Ultrasound B-MODE Image Processing as a MATLAB Software Tool and as an Experimental Solution on ARM Platform. In: HAASE, J., et al. (eds.). International Conference on Computer as a Tool (EUROCON). Salamanca (Spain): 2015, s. 727-732. ISBN 978-14-799-8569-2. (30%)

ČERMÁK, P., J. ZIMMERMANNOVÁ, J. LAVRINČÍK, M. POKORNÝ a J. MARTINŮ. The Broker Simulation Model in the Emission Allowances Trading Area. In: International Journal of Energy Economics and Policy. 2015, 5(1), s. 80-95. ISSN 2146-4553. (30%)

CERMAK, P. a J. MARTINU. Component Based Design of Mini UAV Systems. In: International Conference on Military technologies 2013, ICMT 2015. University of Defence, Brno, 2015, s. 659-663. ISBN: 978-80-723-1918-3. (60%)

NOVAK, D. a P.CERMAK. Advantages of Using Multi-Agent Principles in FAIL – SAFE UAV System Design. In: 2011 16th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. Miedzyzdroje (Poland): 2011, s. 162-167. ISBN 978-1-4577-0912-8. SJR = 0,207 (40%)

CERMAK, P. a M. MURA. Genetic Optimization of Fuzzy Rule Based MAS Using Cognitive Analysis. In: RUTKOWSKI L., M. KORYTKOWSKI, R. SCHERER, R. TADEUSIEWICZ, L.A. ZADEH a J.M. ZURADA. (eds) Swarm and Evolutionary Computation. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer, 2012, vol. 7269, s. 165-173. DOI: 10.1007/978-3-642-29353-5_19. IF = 0,402. (70%)

CERMAK, P. a M. POKORNY. The Fuzzy-neuro Development System FUZNET. In: 2013 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR). Miedzyzdroje (Poland), 2013, art. no. 6669884, s. 75-80. ISBN 978-14-673-5506-3. (60%)

BLAHUTA, J., T. SOUKUP, P. ČERMÁK, J. ROZSYPAL a M. VEČEREK. Ultrasound Medical Image Recognition with Artificial Intelligence for Parkinson’s Disease Classification. In MIPRO, 2012 Proceedings of the 35th International Convention. Opatija (Croatia): 2012, s. 958-962. ISBN: 978-14-673-2577-6. (20%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU