Mgr. Jitka Lidaříková - MVŠO

Mgr. Jitka Lidaříková

Prorektorka pro vnější vztahy, akademický pracovník — odborný asistent | ÚSVP

Jitka Lidaříková je prorektorkou pro vnější vztahy a vysokoškolskou lektorkou angličtiny a němčiny, ve své profesní praxi se také specializovala na mezinárodní spolupráci a obchod. Absolvovala obor anglická filologie – německá filologie na filozofické fakultě Univerzity Palackého. Čtyři roky žila v Londýně, kde pracovala v exportním oddělení firmy U-POL Ltd., která vyváží autolakýrnické produkty do více než 80 zemí světa. Prioritně měla na starosti zákazníky německy mluvících zemí, schvalovala jejich objednávky aj. Vyhodnocovala finanční situaci klientů z celého světa, určovala rizikovost potenciálních zákazníků a také rizikovost vzniklých pohledávek, byla zodpovědná za komunikaci s klienty ohledně plateb, reporting, upomínání a vymáhání pohledávek, nastavení kreditních limitů klientů, domlouvání platebního režimu odběratelů. Zastupovala manažera pro přepravu a lodní a leteckou dopravu v době jeho nepřítomnosti. Překládala firemní texty a katalogy, nejčastěji z angličtiny do němčiny, či tlumočila při technických školeních. Po návratu do ČR nadále pracovala v oblasti exportu / importu a jako překladatelka. Od roku 2010 působí na Moravské vysoké škole Olomouc jako odborný garant sekce jazykové přípravy a přitom vykonává řadu manažerských funkcí. Mgr. Lidaříková má bohaté zkušenosti s výukou různých úrovní angličtiny a němčiny, především pak obchodní angličtiny, s překlady z nejrůznějších odborných oblastí a tlumočením na akcích či školeních.

Kontakt

telefon: 587 332 383

e-mail: jitka.lidarikova@mvso.cz

kancelář: B3.435

Konzultační hodiny

Po předchozí domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

Publikace

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU