PhDr. Mgr. Zdeňka Krišová, Ph.D. - MVŠO

PhDr. Mgr. Zdeňka Krišová, Ph.D.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Zdeňka Krišová se ve své pedagogické a výzkumné činnosti zaměřuje na využívání metod umělé inteligence v praxi, modelování a simulaci systémů, typografii, základní pravidla sazby, grafickou úpravu dokumentů a digitalizaci výuky a nástroje kreativní prezentace. Na MVŠO mimo jiné vede bakalářské práce.

Kontakt

telefon: 587 332 392

e-mail: zdenka.krisova@mvso.cz

kancelář: B3.440

Konzultační hodiny

Středa: 9:00 – 10:30, 12:30 – 14:00

Jiný termín po předchozí domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 – 2018 OP PIK: Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu, (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004892), tester

2012 – 2014 GAČR, Vývoj nekonvenčních metod manažerského rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky a veřejné ekonomie (GAČR P403/12/1811, hlavní řešitel prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný), spoluřešitel

2014 – 2015 ESF, Zvyšování kompetenci občanů v malých obcích Olomouckého kraje (CZ.1.07/3.1.00/50.0131; manažer projektu Ing. Martina Březíková), odborný garant klíčové aktivity

Publikace

KRIŠOVÁ, Zdeňka a Miroslav POKORNÝ. Expert Systems and Adaptive Procedures of the Computer Educational System ADEPT. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2016, 5(1), 14-31. DOI: 10.1515/ijicte-2016-0002. ISSN 1805-3726. (50%)

KRIŠOVÁ, Zdeňka a Miroslav POKORNÝ. Managing the process of teaching and learning through adaptive computer system. Journal of Technology and Information. 2015, 7(1), 55-69. DOI: 10.5507/jtie.2015.004. ISSN 1803-537x. (50%)

POKORNÝ, Miroslav. Nekonvenční metody řešení ekonomických a manažerských úloh. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 294 s. ISBN 978-80-244-4218-1. (10%) POKORNÝ, M. a Z. KRIŠOVÁ. Fuzzy stochastická analýza složitých soustav. Část I – Fuzzy neurčitost náhodné veličiny. In Ekonomika-Management-Inovace. 2013, 5 (2), s. 1-15. ISSN 1804-1299. (50%)

BERNARDOVÁ, D., E. JÍLKOVÁ, Z. KRIŠOVÁ a M. POKORNÝ. Investigation of the Impact of Activities of Economic Entities on Various Areas of the Social System. In: Economics Management Innovation. 2016, 8 (2), s. 45-57. ISSN 1805-353X. Dostupné také z: http://emijournal.cz/?page_id=375&lang=cs. (25%)

KRIŠOVÁ, Z. a M. POKORNÝ. Diagnostics of a Student´S Learning Style Student with Emphasis on Information Technology. In: The New Educational Review. 2013, 34 (4). ISSN 1732-6729. (50%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU