Evaluace - MVŠO

Evaluace

Zpětná vazba od studentů je získávána formou evaluace pro tři aspekty studia:

Evaluace výuky v jednotlivých předmětech

 • probíhá na konci každého semestru,
 • hodnotí se všechny povinné a povinně volitelné předměty,
 • obsahuje hodnocení vyučujícího a vybraných aspektů výuky,
 • má formu fyzickou (papírovou) a elektronickou.

Evaluace zkouškového období

 • probíhá v průběhu zkouškového období,
 • probíhá elektronickou formou,
 • hodnotí se náročnost zkoušek, objektivita vyučujících, dostatečnost počtu zkouškových termínů a oblíbenost vyučujících.

Evaluace případové studie

 • probíhá před závěrečnou obhajobou případových studií,
 • účastní se studenti 1. ročníku v LS, 2. ročníku po oba semestry a 3. ročníku v ZS,
 • probíhá fyzickou (papírovou) formou,
 • obsahuje hodnocení zpracování a realizace případové studie, užitečnosti konzultací s vyučujícími a spolupráce v týmu.

Po skončení evaluace jsou výsledky vyhodnoceny a diskutovány s vedením školy, Akademickým senátem, Radou ústavů, Radou studijního programu a odbornými garanty. Zprávu o výsledcích evaluace, zpětné vazbě k diskutovaným námětům a přijatých opatřeních následně distribuujeme všem studentům.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU